Vad gör jag nu?

Kontakta oss på begravningsbyrån

Vi har telefonjour dygnet runt och våra rådgivare kan hjälpa dig i alla delar – från omhändertagandet och transporten av den avlidne, till minnesstunden efter begravningen. Säkerställ parallellt att någon tar hand om eventuella husdjur, post och bostaden.

Planering

Boka möte med begravningsbyrån

Det är bra att tidigt boka ett möte med din begravningsbyrå. Enligt svensk lag ska gravsättningen av kistan eller kremeringen ske inom en månad från dödsdagen. Om den avlidne kremeras måste gravsättningen av urnan ske inom ett år efter själva kremationen. Begravningsbyrån hjälper dig med planeringen och alla bokningar som ska göras. Förutsättningarna kring platsen för ceremonin, musik o s v kan skilja sig från region till region och din lokala byrå vet vad som gäller för just dina önskemål.

Du kan boka ett fysiskt möte eller ta det via telefon eller video. På vår sida “Steg för steg” kan du förbereda dig inför mötet.

Jour dygnet runt vid dödsfall

Är du inne på den här sidan för att läsa om hur allt fungerar kan det vara bra att veta att våra kontor vid ett dödsfall har telefonjour dygnet runt.

Klarahill och Verahill Familjejuridik i samarbete med SPF Seniorerna
Vi hjälper dig

Begravningsbyrån hjälper dig att planera

En begravning kan se ut på många olika sätt och vi hjälper dig att få det som du och den avlidne önskar. Tillsammans utformar vi ett personligt avsked som blir ett fint minne. Kanske har den avlidne skrivit ner sina tankar i Livsarkivet – ett dokument som också kan förvaras digitalt hos begravningsbyrån. Där kan finnas önskemål om allt från val av kista, blommor och musik till noteringar om ekonomi och juridik som kan vara bra för de efterlevande att känna till. Om Livsarkivet finns sparat digitalt kan du be begravningsbyrån att söka efter det.

En tjej som skriver

Kontakta oss

This field is for validation purposes and should be left unchanged.